N 570

Norge: Gol kyrka VI


pater noster k(i) (e)(s) in slis

Fader vår, som är i himlen


Inskriften finns på vänstra sidan i koret. Stavkyrkan från Gol har flyttats och är återuppförd i Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Foto © Christer Hamp 2008-08-09