Ög 116

Östergötland: Ånväga, Skeda socken


-

-


Runstenen står rest vid åkerkanten ett tjugotal meter söder om väg 706, ett par hundra meter nordost om Ånväga gård. Inga runor kan läsas.

Foto © Christer Hamp 2014-04-19