Ög 117

Östergötland: Slaka kyrka


...uiR ÷ baþ [÷] t[io ÷ stin ÷] (þ)(i)(n)... ...---a ÷ --h(a)--- : --(u)-...

...ver beställde denna sten ...


Runstenen står i kyrkans vapenhus

Foto © Christer Hamp 2006-04-29

Tillbaka till listan