Ög 118

Östergötland: Slaka kyrka


* kunar * auk * emikr * restu * sten * þana * eftiR * faþur * sin * bersen * auk * utar * bruþur * sin *

Gunnar och Hemming reste denna sten efter deras fader Bergsven och Ottal, deras broder


Runstenen står rest på kyrkogården söder om kyrkan. Strax väster om den står Ög 121.

Foto © Christer Hamp 2006-04-29

Tillbaka till listan