Ög 121

Östergötland: Slaka kyrka


asm(u)(t)(r) * auk * þeR * bruþr * restu * sten * þani * eftiR * sarta * faþur * sia *

Asmund och hans bröder reste denna sten efter Svarte, deras fader


Runstenen står rest på kyrkogården söder om kyrkan. Strax öster om den står Ög 118.

Foto © Christer Hamp 2006-04-29

Tillbaka till listan