Ög 160

Östergötland: Kimstads kyrka


× ...[e]þa : let : kiarua : kumbl : efti[R :] keiRulr :: b--a : sin : koþan : kuþ : halbi : sialu : has :

Frida [?] lät göra minnesmärket efter Gerulf, sin gode make. Gud hjälpe hans själ!


Den vikingatida gravhällen av kalksten sitter inmurad i långskeppets norra vägg mellan predikstolen och altaret. Den ristade sidan är sliten, och verkar ha legat i ett golv.

Foto © Christer Hamp 2018-06-17