Ög 230

Östergötland: Åkerby trappbacke, Häradshammars socken


: þulfR : resti : sten : þisa : aftiR : ketil : sun : sin

Tolv reste denna sten efter Kättil, sin son


Runstenen står rest i skogskanten söder om en åker, 500 m från närmaste väg. Enligt Östergötlands runinskrifter borde platsen hellre kallas Truppbacken, eftersom trupper tidigare slagit läger där.

Foto © Christer Hamp 2014-04-19