Ög 45

Östergötland: Björnsnäs, Kvillinge socken


: harþi : auk : sikrif : litu : haukua : haili : þaisi : auk : kairþu : buru : þaisi : aiftiR : nan : buþur : sin :

Harde och Sigraiv lät hugga denna häll och gjorde denna bro efter Nann, deras broder


Inskriften finns på en berghäll t.v. om infarten till huvudbyggnaden. Inskriften nämner en bro, och en bro finns idag några meter närmare huvudbyggnaden.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan