Ög 46

Östergötland: Herstadberg, Kvillinge socken


+ uibarn + risti + sten + þisa × iftiR + sulfu + bruþur + sin +

Vibern reste denna sten efter Solva, sin broder


Stenen står i norra änden av Ingelsta i norra delen av Norrköping, på västra sidan om Koppargatan, intill Ög 47 och Ög 48.

Foto © Christer Hamp 2016-06-25

Tillbaka till listan