Ög 47

Östergötland: Herstadberg, Kvillinge socken


* þurfi(r)iþa * risti : stin * þinsi : aftiR : isikl : faþur * sin * auk * asbun : buru * sin *

Torvida reste denna sten efter Eskil, sin fader, och Asbjörn, sin broder


Stenen står i norra änden av Ingelsta i norra delen av Norrköping, på västra sidan om Koppargatan, intill Ög 46 och Ög 48.

Foto © Christer Hamp 2016-06-25

Tillbaka till listan