Ög 48

Östergötland: Herstadberg, Kvillinge socken


-

-


Stenen står i norra änden av Ingelsta i norra delen av Norrköping, på västra sidan om Koppargatan, intill Ög 46 och Ög 47. Ristningen består bara av ett kors.

Foto © Christer Hamp 2016-06-25

Tillbaka till listan