Ög 48

Östergötland: Herstadberg, Kvillinge socken


-

-


Stenen står i Ingelsta i norra delen av Norrköping, på östra sidan om Koppargatan, mellan köpladorna och Herstadbergs trafikplats. Några meter norr om den står Ög 47, och på andra sidan vägen står Ög 46. Ristningen består bara av ett kors.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan