Ög 48

Östergötland: Herstadberg, Kvillinge socken


-

-


Stenen står i Ingelsta i norra delen av Norrköping, 2006 stod den på östra sidan om Koppargatan, mellan köpladorna och Herstadbergs trafikplats. Några meter norr om den stod Ög 47, och på andra sidan vägen Ög 46. Ristningen består bara av ett kors.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan