Ög 49

Östergötland: Rogslösa kyrka


[+ ges : krist : þn ¶ alt ma :] siali : (æ)(s)(u) [sial] ¶ i þn nistiaa : i ste(n)n lik a ka

Jesus Kristus allsmäktig, välsigna Åsas själ. ... liket måste in i stenen.


Resterna av två runristade kalkstenshällar och några andra stenar finns i kyrkans tornrum, en trappa upp.

Foto © Christer Hamp 2017-07-22