Ög 52

Östergötland: Väversunda kyrka


... (a)uk : þeiR * b(r)[uþr let]u : l(e)... ... : þa(n)[a yfiR * i]orilt --os...(a)(n)

... och dessa bröder lät lägga denna ... över Jorhild


Gravhällen av kalksten är uppställd i vapenhuset

Foto © Christer Hamp 2017-07-22

Tillbaka till listan