Ög 54

Östergötland: Väversunda kyrka


... auk : as... ... ... ... sin

... och ... sin


Fragmentet av en gravhäll i kalksten är uppställd i vapenhuset

Foto © Christer Hamp 2017-07-22

Tillbaka till listan