Ög 55

Östergötland: Väversunda kyrka


-

-


Gravhällen av kalksten finns nu i vapenhuset i Väversunda kyrka. Den har ingen runinskrift.

Foto © Christer Hamp 2017-07-22