Ög 91

Östergötland: Järstads kyrkogård


yuia * rit * stin * þa-- * yti * a-mu * sustr

Örökja reste denna sten efter sin syster Amma


Stenen är rest alldeles intill kyrkan på södra sidan

Foto © Christer Hamp 2004-07-30

Tillbaka till listan