Ög 93

Östergötland: Haddestad, Väderstads socken


: þiuþreiþr : reisþi : stein : þisa : eftiR : biurn : buta : sin : aR : uarþ * hauin *

Tjudred reste denna sten efter Björn, sin man, som blev dödad


Runstenen står i en beteshage 130 m väster om gårdens bostadshus.

Foto © Christer Hamp 2015-04-04