Öl Köping 21

Öland: Köpings kyrka


...uar lit ... þorkai... ...

... var lät ... Torgeir ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan