Öl Köping 46

Öland: Köpings kyrka


... ...u sina k...

... sin ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan