Öl Köping 52

Öland: Köpings kyrka


þoriR × a... ... ...a ¤ faþur × sin × h...

Torir och ... sin fader ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan