Öl Köping 54

Öland: Köpings kyrka


... ...it × raisa × stai- ... ...oanta × sin × ku(ž) ...

... lät resa stenen efter ... sin man. Gud ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan