Öl Köping 55

Öland: Köpings kyrka


... ...ftiR × haralt × faþur × ...

... efter Harald, sin fader ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan