Öl Köping 62

Öland: Köpings kyrka


...-rtr ' kiar... ...

... gjorde ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan