Öl Köping 69

Öland: Köpings kyrka


... ...-uk : žaiR bružr * litu * reisa * stain eftiR * skuka ...

... och hans bröder lät resa stenen efter Skogi ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan