Sm 123

Småland: Brahekyrkan, Visingsö socken


asmutær * kærþi * tRr þa=r * lafri *

Åsmund gjorde denna dörr ...


Runinskriften sitter på ett dörrbeslag av järn på dörren till sakristian. Dörren satt tidigare i huvudingången till Ströja kyrka, som stod på samma grund från 1100-talet till början av 1600-talet.

Foto © Christer Hamp 2009-05-07