Sm133

Småland: Sunneränga, Flisby socken


᛬ ᚴᛚᛅᚴᛦ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᛁᛋᛁ ᛬ ᛅᚠᛏᛦ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬
ᛋᛁᚾ ᛬ᚦᚢᚱ᛬ᛒᛁᛅᚢᚱᚾ ᛬

: klakR : risþi : stin : þaisi : aftR : su[n] :
sin : þur:biaurn :

Klack reste denna sten efter sin son Torbjörn


Runstenen av röd granit står på sin ursprungliga plats 100 m väster om väg 32, väl skyltad. Det som idag är en smal gräsbevuxen väg intill runstenen är gamla tiders landsväg från Östergötland söderut.

Foto © Christer Hamp 2009-05-07