Sm 39

Småland: Ryssby kyrka


: kuni : sati : stin : þana : iftiR :
suna : faþr : sin : milan : u... ... mataR kuþa... :

Gunne satte denna sten efter Sune, sin fader, mild i ord och frikostig med mat.


Runstenen står rest på kyrkogården intill Ryssby kyrka, på tornets södra sida tillsamans med Sm 41. Båda stenarna satt tidigare inmurade i den gamla kyrkan, som revs 1844.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05