Sm 41

Småland: Ryssby kyrka


... -ᚠᛏᛁᛦ ᛭ ᚴᚢᛘ ...

... -ftiR + kum... ...

... efter Gumme (?) ...


Runstenen står rest på kyrkogården intill Ryssby kyrka, på tornets södra sida tillsamans med Sm 39. Båda stenarna satt tidigare inmurade i den gamla kyrkan, som revs 1844. Den här stenen bär tydliga spår av att ha varit tillhuggen till byggnadssten.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05