Sm 42

Småland: Tuna, Ryssby socken


tumi × risti : stin : þansi : iftiR × asur : ¶ bruþur × sin × þan : aR : uaR : s=kibari : hrhls : kunuks

Tumme reste denna sten efter Assur, sin broder, som var skeppsman hos kung Harald.


Runstenen står rest 50 meter från Ryssbysjöns västra strand, i norra änden av ett vikingatida gravfält. Exakt vad skibari betydde är inte klart, men Assur var tydligen med och seglade ned en kung Harald, som antas vara Harald Harfot, som var kung i England 1037-1040.

Foto © Christer Hamp 2012-05-06