Sm 43

Småland: Södra Ljunga kyrka


· anut · ... ...-n · sin · uk ifti(R) ... ...þa ·
...r · s-...

Anund ... sin son och efter ...


Det som återstår av runstenen sitter inmurat i vapenhuset, i södra väggen. Stenen upptäcktes 1932 i väggen mellan sakristian och långskeppet. Flera delar kan finnas kvar i väggen.

Foto © Christer Hamp 2018-06-15