Sm 44

Småland: Ivla, Södra Ljunga socken


[: uim]ut[r] : [sa]ti : sten : þana ...
[b]ruþr : s[in ...(i)n mi(l)... ... sina] ...
m[a]tR : kuþan : [i] urþ[l]uf:i : at[ra : m...r]

Vemund satte denna sten efter sin broder Sven, mild mot de sina, med mat frikostig, i ord prisad, allra mest.


Runstenen står rest intill den lilla vägen mellan Asplund och Horsaberga, vid ett stort järnåldersgravfält. Den ristare som har gjort denna sten har också ristat den ena runstenen vid Ryssby kyrka.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05