Sm 56

Småland: Rydaholms kyrka


-

-


Den medeltida ristningen från omkring år 1150 - 1200 finns på en byggnadssten i sockeln till norra långhusväggen 4,5 meter från nordvästra hörnet, synlig från utsidan. Denna och de två andra runinskrifterna i kyrkan satt tidigare i Rydaholms gamla kyrka som, med undantag av tornet, revs 1793. Ristningen är en s.k. nonsensinskrift, runliknande tecken utan språklig betydelse.

Foto © Christer Hamp 2018-06-15