Sm 57

Småland: Rydaholms kyrka


ᛆᛋᛐᛁ.
ᚵᚢᚦ

asti.
guþ

... Gud


Den ristade stenen sitter inmurad i vapenhusets södra vägg, synlig utifrån. Rundata tolkar bara ordet Gud. I Smålands runinskrifter diskuteras om möjligen det övre ordet ska läsas rättvänt, och man ska gissa att l är upp nedvänt, och läsa inskriften som Eskil gjorde eller älska Gud.

Foto © Christer Hamp 2012-05-04