Sm 58

Småland: Rydaholms kyrka


-

-


Den ristade kvaderstenen från omkring år 1150 - 1200 sitter drygt tio meter över marken i tornets södra vägg, synlig från utsidan. Inskriften sitter högt upp på tornet och är svår ett se, men det gör inte så mycket, för det är en nonsensinskrift.

Foto © Christer Hamp 2018-06-15