Sm 59

Småland: Horda, Rydaholms socken


᛬ ᛋᛂᚴᛘᚢᛏᚱ ᛬ ᚴᛂᛅᚱᚦ ... ᚢᛚᚠ ᛬ ᛒᚢᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ

: sekmutr : kearþ... ... ...ulf : buruþur : sin

Sigmund gjorde ... -ulf, sin broder


Runstenen står rest på en gräsmatta på vägens västra sida vid Upplövs Mellangård, ett hundratal meter söder om väg 27 norr om Rydaholm. Den kan ursprungligen ha stått vid Horda bro en halvmil norrut, men det är osäkert. 1847 återfanns den, avslagen, som dörrsten till en loge.

Foto © Christer Hamp 2012-05-04