Sm 60

Småland: Skaftarp, Rydaholms socken


᛫ ᛋᛂᚾ ᛫ ᚢᚴᚢ ᛫ ᛋᛏᛅᚱᚴᛁ ᛫ ᚴᛅᚱᚦᚢ ᛫
᛫ ᚴᚢᛒᛚ ᛫ ᚦᛂᛋᛁ ᛫ ᛂᚠᛂᛁᛦ ᛫ ᚴᚢᚦᛘᚢᛏ ᛫ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚢᛁᛏᚱᚴ ᛫ ᚦᛅᛋᛁ ᛫ ᛓᚢᛂᚼᛅ ᛫ ᛘᚢᛏᛁ

* sen * uku * starki * karþu *
* kubl * þesi * efeiR * kuþmut * faþur * sin * uitrk * þasi * o ueha*muti *

Sven och Ostarke gjorde detta minnesmärke efter Gudmund, sin fader, detta vittnesbörd vid vägmötet.


Runstenen står rest på ett stenröse på vägens östra sida en knapp mil norr om Rydaholm. Översättningen är efter skylten vid stenen. Smålands Runinskrifter räknar uku som en felskrivning och får resarnas namn till Sven och Starke.

Foto © Christer Hamp 2012-05-06