Sm 61

Småland: Runstensholm, Tånnö socken


ᚴᚢᚦᚢᛅᚱ ᛬ ᛚᛂᛏ ᛬ ᚱᛂᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛂᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛅ ᛬ ᛂᚠᛏᛦ ᛫ ᛅᚢᚦᛅ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᚱᛚ ᛫ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᛐᛁᚾ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᛋᛅᚢ

kuþuar : let : resa : stein : þana : eftR ᛫ auþa : sun : sin auk ᛫ karl ᛫ eftiR : stin : sun : sin : kuþ hialbi : sau ᛫

Gudvar lät resa denna sten efter Öde, sin son, och Karl efter Styen, sin son. Gud hjälpe själen.


Runstenen står rest på en villatomt vid södra änden av Karlslundsvägen i Tånnö by, åtta km söder om Värnamo.

Foto © Christer Hamp 2012-05-06