Sm 62

Småland: Ed, Voxtorps socken


tusti : karþi : kubl : þasi : efti : eta : sun s...

Toste gjorde detta minnesmärke efter Ätte, sin son


Runstenen står rest på södra sidan om en avtagsväg från väg 27 fyra km söder om Bor. Den upptäcktes 1803.

Foto © Christer Hamp 2012-05-04