Sm 90

Torshag (Reppekäll), Alseda socken


...(k)arR * st... ...(u)-...

-


Runstenen av grå granit står rest på sin ursprungliga plats vid en äldre väg 200 m norr om nuvarande väg 47. Den uppmärksammades först 1797 och var redan då mycket skadad av eld i samband med svedjning.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08