Sm 91

Småland: Slättåkra, Alseda socken


: heli : risti : sin : þesi : eftiR * ausr : sun : sin :

Helge reste stenen efter Assur, sin son


Runstenen står nu rest i Jönköpings stadspark. Den hittades 1868 i Slättåkra Norregård i Alseda socken, och restes på 1880-talet på sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2007-06-02

Tillbaka till listan