Sm 92

Småland: Björkö kyrkogård


...ui : kuþfastr * seti * stia * ha... ...-il * faþu * s*in * suikui * kuþ : þn * iR ... ... : uk : at fiarui : astn :

... Gudfast satte stenen ... sin fader. Svike Gud den ...


Runstenen står rest i västra kyrkogårdsmuren mitt för mittgången.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08