Sm 93

Småland: Nömme, Björkö socken


᛬ ᚱᚢᚠᛦᛅ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛬ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛁᛋᚢᚾᛁ ᛬ ᛋᛁᚾᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛋᛅᛘ ᛬᛬ ᛏᛁᚱᛁᚴᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅ ᛬ ᚢᚢᛒᛁᛦ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚠᛅᚦᚢᚱᛅ ᛬

: rufRa : risti : stin : þansi : aftiR isuni : sina : sin : auk : þurstin : auk : at : sam :: tirika : kuþa : uubiR : at : sin : faþura :

Rolf reste denna sten efter sina söner Sven och Torsten och efter Såm, goda unga män, Öper efter sin fader.


Runstenen av grå granit står rest vid infarten till gården Nömme. Läsordningen är lite konstig, man börjar i yttre slingan nere till vänster, läser sen undre hälften av inre raden till vänster, fortsätter med undre hälften av inre raden till höger, sen övre hälften av inre raden till vänster och till sist övre hälften av inre raden till höger.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08