Sö 205

Södermanland: Överselö kyrka


[ikialr : auk : uisti * stainulfr * þaiR * raistu * s]tain * at * karl * faþ[ur * sin * auk * kilaum * at * boan]ta * sin * auk * ika * at * sun * si[n *] (a)uk * irnkaiR * at * b[roþur * s(i)n *] [esbern * auk * tiþkumi * hiuku * runiR * arikaa : stkink]

Ingjald och Visäte ochh Stenulv, de reste stenen efter Karl, sin fader, och Gillög efter sin make och Inga efter sin son och Ärnger efter sin broder. Äsbjörn och Tidkume högg runorna. Orökja målade (?).


Det som återstår av runstenen står rest på kyrkogården vid kyrkans västvägg

Ristare: Tidkume (S), Äsbjörn 1 (S), Orökja 1 (S)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan