Sö 212

Södermanland: Lilla Lundby, Överselö socken


' suain ' let ' ra-- ' -t-n ' þina * at * fasta ' brouþur ' sen ' kuþ ' hielbi ' sal ' hans ' betr ' þan ' (h)an ' kuni ' til ' gerua

Sven lät resa denna sten efter Faste, sin broder. Gud hjälpe hans själ bättre än han kunde förtjäna


Stenen står vid västra vägkanten, ca 300 m söder om Lilla Lundby, vid avtagsvägen till Klahammar.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan