Sö 278

Södermanland: Strängnäs domkyrka


k(u)nbiurn lit raisa : st... ... ... þ[ana]imuntiR :

Gunnbjörn lät resa stenen ... son till Emund [?] ...


Stenen sitter inmurad i kyrkans stenfot på södra sidan. Om tolkningen "son till Emund" är riktig, så kan detta vara en Ingvarssten. Någon har haft den dåliga smaken att fästa en åskledare i runstenen. Kan det vara en sentida sörmländsk vidskepelse? Förekommer även på Sö FV1958;242 Tumbo.

Foto © Christer Hamp 2003-07-24

Tillbaka till listan