Sö 279

Södermanland: Strängnäs domkyrka


ai... ... ...(u)a : --(a)- ... ...uni ÷ aimunt... ... sunarla : a : se(r)kl...

E ... hugga stenen ... Emunds söner ... söderut i Särkland


Stenen står nära kyrkans sydvästra hörn. Den Emund som nämns är troligen Ingvars far. En möjlig rekonstruktion av texten är: "Erik lät hugga stenen efter Ingvar och Harald, Emunds söner. De dog söderut i Särkland."

Foto © Christer Hamp 2010-05-13

Tillbaka till listan