Sö 280

Södermanland: Strängnäs domkyrka


...nbiur * auk þau * ut---uk * (m)uþkni * litu * aukua * sti(n) * þna * iftiR * ulfrik * auk * þa * þ--a * faþka auk * -au(a) * sun * utrlaukar

...björn och Underlög, moder och son, lät hugga denna sten efter Ulvrik och ... fader och son, och efter ... Underlögs son


Stenen står på kyrkogården cirka 50 meter söder om kyrkans kor. Stenen saknar fot, och har alltså troligen varit avsedd som gravhäll. Tekniskt sett är ristningen speciell, den är huggen med ett spetsigt verktyg, en pikhammare och inte med mejsel.

Foto © Christer Hamp 2003-07-24

Tillbaka till listan