Sö 330

Södermanland: Bråtorp, Åkers socken


mudløg

Handfat


Bronsbunken påträffades 1869 av lekande barn i kanten av Bråtorpssjön. Runorna är ganska illa ristade, och enligt Södermanlands Runinskrifter har ristaren tvekat mellan två former av ordet, som användes parallellt: mullög och mundlög. Skålen finns nu i Sörmlands museum i Nyköpingshus.

Foto © Christer Hamp 2013-09-29