Sö 73

Södermanland: Lyttersta, Västra Vingåkers socken


: þurkunr : raisti : stain : þansi : abtiR : siriþ(i)R ×

Torgunn reste denna sten efter Sigrid


Runstenen står rest vid Lyttersta badplats vid sjön Tisnaren. Den har tidigare varit omgiven av en 11 meter lång skeppssättning, som senare förstörts genom grävningar. En rest sten utan inskrift står några meter från runstenen.

Foto © Christer Hamp 2015-04-05